1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad Bestmuscles.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Win-Win Supplements OÜ. (edaspidi Veebipood www.bestmuscles.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. 
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.bestmuscles.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid. 
3) Veebipood www.bestmuscles.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.bestmuscles.ee

  1. Hinnainfo

1) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 89 euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. ( Omniva pakiautomaadid 3.49 eurot; SmartPost 3.89 eurot; DPD PickUp 3.89 eurot; DPD kuller 7,90 eurot) 
2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist). 
3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja www.bestmuscles. vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi. 
4) Veebipood www.bestmuscles.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.bestmuscles.ee

  1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB või LHV) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ( E−R 09.00−17.00 ).

  1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood www.bestmuscles.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood www.bestmuscles.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood www.bestmuscles.ee ‘le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole. 

  1. Kohaletoimetamine 

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood www.bestmuscles.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood www.bestmuscles.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.bestmuscles.ee ei saanud mõjutada ega ette näha. 

  1. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda puuduste ilmnemisel 14 päeva jooksul.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis ning saata see aadressile info@bestmuscles.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Klient peab ise kauba ära tooma või saatma logistiga firma vahendusel
6) Veebipood www.bestmuscles.ee tagastab kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud kauba eest makstakse tagasi täies ulatuses. Kauba saatmise ja tagastusega seotud kulud arvatakse maha ostjalt va juhul kui kaupleja on teinud vea kauba saatmisel.

  1. Vääramatu jõud

1) Veebipood www.bestmuscles.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.bestmuscles.ee ei saanud mõjutada või ette näha. 

  1. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipoel www.bestmuscles.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.bestmuscles.ee
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs. 

  1. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood www.bestmuscels.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe nädala jooksul veebipood www.bestmuscles.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood www.bestmuscles.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood www.bestmuscles.ee.
5) Veebipood www.bestmuscles.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@bestmuscles.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt www.bestmuscles.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel www.bestmuscles.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood www.bestmuscles.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

  1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse